Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Những chặng đường lịch sử trường THCS Thanh Quan
Cập nhật: Ngày 11 tháng 10 năm 2010
Nguồn: thcsthanhquan.net