TỔ CHUYÊN MÔN | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Chuyên mục: TỔ CHUYÊN MÔN

Tiêu điểm:

Những chuyển biến tích cực qua từng ngày thực hiện công tác dạy học trực tuyến của tổ Tự nhiên - Trường THCS Thanh Quan.

Ngày 05 tháng 10 năm 2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường , Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định tiếp tục triển khai dạy và học theo hình thức trực tuyến...

Xem thêm »

Sáng tạo của Tổ tự nhiên - Trường THCS Thanh Quan trong công tác dạy học trực tuyến

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, một số địa phương nói chung và Hà Nội nói riêng phải cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì việc triển khai dạy học trực tuyến là giải pháp tất...

Xem thêm »

Tổ Xã hội với công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022

Ngày 09 tháng 10 năm 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, trường THCS Thanh Quan tích cực, chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Xem thêm »

Hoạt động dạy học trực tuyến của Tổ xã hội

Ngày 28 tháng 2 năm 2021

Khi dịch Covid - 19 với những diễn biến phức tạp có nguy cơ kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu học sinh tạm dừng việc đến trường...

Xem thêm »

Tổ Ngoại ngữ - Văn thể mỹ - Trường THCS Thanh Quan tích cực dạy, học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”

Xem thêm »

Tổ Văn thể - Ngoại ngữ Trường THCS Thanh Quan triển khai dạy và học trực tuyến

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của trường THCS Thanh Quan về việc triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm »

Chuyên đề cấp Quận: Giảng dạy tích hợp liên môn, lồng ghép nội dung Tiết kiệm điện - Bảo vệ môi trường sống

Ngày 04 tháng 4 năm 2019

Tiết kiệm điện – Bảo vệ môi trường sống là vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Ngày 30/3/2019, hưởng ứng Giờ trái đất trường THCS Thanh Quan đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện năng.

Xem thêm »

Nhóm Vật lý 9: Thực hiện chuyên đề giảng dạy tích hợp liên môn Vật lý - Sinh học - Giáo dục công dân trong bài Mắt cận - Mắt lão

Ngày 30 tháng 3 năm 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, trường THCS Thanh Quan đã tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, dạy học tích hợp liên môn bước đầu có những thành công nhất định trong các môn Vật lý - Sinh học...

Xem thêm »

Thư viện Ảnh