THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 năm học 2022 - 2023

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Xem thêm »

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYẾN SINH (Năm học : 2019 – 2020)

Hướng dẫn tuyến sinh trực tuyến năm học 2019 - 20202

Xem thêm »

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tuyển sinh trực tuyến  

Từ Trang Chủ tsdaucap.hanoi.gov.vn, Cha mẹ học sinh (CMHS) chọn mục Đăng ký tuyển sinh.

Xem thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6: Năm học 2018 - 2019 và số điện thoại đường dây nóng tuyển sinh

Căn cứ Công văn số 1352/SGDĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019...

Xem thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2017 - 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 723/SGD&ĐT- QLT ngày 21/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2017- 2018; Kế hoạch số 1400/KH-SGD&ĐT ngày 08/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về chỉ đạo tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2017 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...

Xem thêm »

Hướng dẫn TS vào lớp 10 song bằng học chương trình Trung học phổ thông của Việt Nam và A-level của CIE, Anh Quốc, năm học 2017-2018

Sở Giáo GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GD&ĐT, các trường THCS trực thuộc chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 song bằng học chương trình giáo dục Trung học phổ thông của Việt Nam và A-level của CIE, Anh Quốc (sau đây gọi tắt là Hệ song bằng), năm học 2017-2018 tại trường THPT Chu Văn An với những nội dung sau:

Xem thêm »

Trường THCS Thanh Quan tuyển sinh lớp 6 năm học 2011 - 2012

Năm học 2010- 2011, theo hướng dẫn số 4555/SGD&ĐT-QLT ngày 20/4/2010 của Sở Giáo dục -Đào tạo Hà Nội về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở năm học 2010- 2011 và hướng dẫn số 108/HD-GD của ngành Giáo dục Quận Hoàn Kiếm, trường THCS Thanh Quan tuyển sinh lớp 6 như sau:

Xem thêm »

Thư viện Ảnh