THÔNG BÁO » Lịch công tác | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 23/03/2020 - 29/03/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 23/03/2020 - 29/03/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 02/03/2020 - 08/03/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 23/02-01/03/2020

Hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 23/02-01/03/2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 24/02/2020 - 01/03/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 24/02/2020 - 01/03/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 17/02/2020 - 23/02/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020) - Năm học 2019-2020

(Tuần từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020) - Năm học 2019-2020

Xem thêm »

Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 03/02-09/02/2020

hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 03/02-09/02/2020

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 8

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7  8   Trang cuối  
Thư viện Ảnh