Tin cập nhật mới nhất!

Ngày 23 tháng 3 năm 2017

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

Ngày 23 tháng 3 năm 2017

Công văn: Tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"

Ngày 23 tháng 3 năm 2017

CHỈ THỊ: Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước


Thư viện Ảnh
Liên kết
 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội
Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội
  Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội
Cổng giao tiếp điện tử quận Hoàn Kiếm
 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội