THƯ VIỆN » Tài liệu | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tài liệu hướng dẫn tuyên truyền Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Quy trình tra cứu, thực hiện dịch vụ công trực tuyến Sở hướng dẫn gồm 7 bước, khi thực hành, học sinh TẬP chỉ thực hiện hết bước 4 và dừng lại. Cụ thể:

Xem thêm »

Thư viện Ảnh