TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Kế hoạch: Triển khai nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên...

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2019 - 2020

Căn cứ Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3853/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UNBD thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019 trên địa bàn thành phố;

Xem thêm »

Thông báo: Về việc bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019

Thực hiện Công văn số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về việc thông báo bổ sung một số nội dung tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019,...

Xem thêm »

Thông báo: Tổ chức tuyển dụng viên chức

Thông báo: Tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019

Xem thêm »

Thông báo: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Quyết định số 6547/QĐ-YBND ngày 03/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính...

Xem thêm »

Công văn: Thông báo các môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020 được tổ chức vào các ngày 02 và 03 tháng 6 năm 2019 với bốn môn thi bắt buộc...

Xem thêm »

Kế hoạch: Phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2019

Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cáo nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới...

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 8

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7  8   Trang cuối  
Thư viện Ảnh