TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KẾ HOẠCH: Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2021

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất thành phố Hà Nội năm 2021

Xem thêm »

Công văn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số

Công văn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về triển khai ứng dụng bảo hiểm xã hội số

Xem thêm »

Phát động và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Xem thêm »

Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2020

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2020

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trường THCS Thanh Quan

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trường THCS Thanh Quan

Xem thêm »

Quyết định: Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm »

Công văn: Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tếcủa nhà trường, trường THCS Thanh Quan xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau...

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vòa các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 11

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7  8     Trang cuối  
Thư viện Ảnh