TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Công văn: Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tếcủa nhà trường, trường THCS Thanh Quan xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau...

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vòa các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Hướng dẫn, thực hiện khảo sát trực tuyến môn môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở

Hướng dẫn, thực hiện khảo sát trực tuyến môn môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở

Xem thêm »

Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh ôn tập

KẾ HOẠCH Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm »

Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 16/03-29/03/2020

Hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 16/03-29/03/2020

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Hướng dẫn học sinh tự ôn tập tại nhà trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 09/3-15/3/2020

Căn cứ Công văn số 778/UBND-KGVX ngày 07/03/2020 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

Xem thêm »

Công văn: Đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên MN,TH,THCS

Căn cứ thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập...

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 10

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7  8     Trang cuối  
Thư viện Ảnh