TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan

Triển khai cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48

(Ban hành kèm theo Kế hoạch liên ngành số:3027/KH-LN: TTTT - GDĐT- TĐHN - BĐHN ngày 27/11/2018 của Sở Thông tin và và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội)

Xem thêm »

Công văn số: 4600/SGDĐT-CTTT: Triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” tại Việt Nam năm 2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GDĐT; Kế hoạch số 93/KH-BATGT ngày 12/10/2018 của Ban an toàn giao thông Thành phố về triển khai hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông" tại Việt Nam năm 2018;

Xem thêm »

Công văn số 3689 Hướng dẫn triển khai Sổ liên lạc điện tử

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội...

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 trong toàn quốc; Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Căn cứ Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 7

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7   Trang cuối  
Thư viện Ảnh