Tất cả Hoạt động Tư liệu

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của nhóm học sinh lớp 6A3

 Chuyên mục: Tư liệu |  Ngày: 19-08-2021 |  Xem: 194

 Các video khác...  

Hát dưới trời Hà Nội - THCS Thanh Quan

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của học sinh Phạm Thanh Thảo lớp 7A2

Flycam 4K: Hà Nội - Thủ Đô Ngàn Năm Văn Hiến - Từ Góc Nhìn Flycam