Tổ Ngoại ngữ - Văn thể mỹ - Trường THCS Thanh Quan tích cực dạy, học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”

Xem thêm »

Tổ Văn thể - Ngoại ngữ Trường THCS Thanh Quan triển khai dạy và học trực tuyến

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của trường THCS Thanh Quan về việc triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm »

Một số nét về tổ Tổng hợp

Trường THCS Thanh Quan Quận Hoàn Kiêm - Thành phố Hà Nội | MỘT SỐ NÉT VỀ TỔ TỔNG HỢP

Xem thêm »

Thư viện Ảnh