Chuyên mục: TỔ CHUYÊN MÔN

Tiêu điểm:

Những chuyển biến tích cực qua từng ngày thực hiện công tác dạy học trực tuyến của tổ Tự nhiên - Trường THCS Thanh Quan.

Ngày 05 tháng 10 năm 2021

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, diễn biến khó lường , Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quyết định tiếp tục triển khai dạy và học theo hình thức trực tuyến...

Xem thêm »

Sáng tạo của Tổ tự nhiên - Trường THCS Thanh Quan trong công tác dạy học trực tuyến

Ngày 25 tháng 2 năm 2021

Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, một số địa phương nói chung và Hà Nội nói riêng phải cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch thì việc triển khai dạy học trực tuyến là giải pháp tất...

Xem thêm »

Tổ Xã hội trường THCS Thanh Quan áp dụng dạy học Lịch sử bằng phương pháp 3D

Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Năm học 2021-2022, để nâng cao chất lượng dạy học môn Lịch sử và tạo hứng thú cho học sinh, giáo viên Tổ Xã hội đã áp dụng phương pháp 3D trong dạy học môn Lịch sử. Việc áp dụng phương pháp này đã thu được thành công bước đầu...

Xem thêm »

Tổ Xã hội với công tác dạy học trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022

Ngày 09 tháng 10 năm 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp, trường THCS Thanh Quan tích cực, chủ động khắc phục những khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

Xem thêm »

Tổ Ngoại ngữ - Văn thể mỹ - Trường THCS Thanh Quan tích cực dạy, học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 năm học 2021-2022

Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng việc học”

Xem thêm »

Tổ Văn thể - Ngoại ngữ Trường THCS Thanh Quan triển khai dạy và học trực tuyến

Ngày 28 tháng 4 năm 2020

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của trường THCS Thanh Quan về việc triển khai hoạt động dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm »

Trường THCS Thanh Quan tham dự tiết thi giáo viên dạy giỏi cấp quận năm học 2022 - 2023 các môn Toán, Mĩ thuật và Công nghệ

Ngày 19 tháng 9 năm 2022

Trong chiều ngày 14/09/2022, trường THCS Thanh Quan vui mừng tham gia các tiết thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận năm học 2022 - 2023.

Xem thêm »

Chuyên đề cấp Quận: Giảng dạy tích hợp liên môn, lồng ghép nội dung Tiết kiệm điện - Bảo vệ môi trường sống

Ngày 04 tháng 4 năm 2019

Tiết kiệm điện – Bảo vệ môi trường sống là vấn đề luôn được xã hội quan tâm. Ngày 30/3/2019, hưởng ứng Giờ trái đất trường THCS Thanh Quan đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện năng.

Xem thêm »

Thư viện Ảnh