Tất cả Hoạt động Tư liệu

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của học sinh Phạm Thanh Thảo lớp 7A2

 Chuyên mục: Tư liệu |  Ngày: 19-08-2021 |  Xem: 224

 Các video khác...  

Hồ Hoàn Kiếm tuyệt đẹp từ trên cao

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của nhóm học sinh lớp 6A3

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của nhóm học sinh lớp 7A4