Chuyên mục: THÔNG BÁO

Tiêu điểm:

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 22) - Năm học 2022 - 2023

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

(Tuần 22) - Năm học 2022 - 2023

Xem thêm »

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 11) - Năm học 2022 - 2023

Ngày 19 tháng 11 năm 2022

(Tuần 11) - Năm học 2022 - 2023

Xem thêm »

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học 2019 - 2020

Ngày 27 tháng 11 năm 2019

HỌC KÌ I - Năm học 2019 - 2020

Xem thêm »

LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II, KHỐI 6,7,8,9 NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày 09 tháng 4 năm 2019

Học kì II, Khối 6,7,8,9 năm học 2018 – 2019

Xem thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 năm học 2022 - 2023

Ngày 01 tháng 6 năm 2022

Căn cứ văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Xem thêm »

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYẾN SINH (Năm học : 2019 – 2020)

Ngày 07 tháng 7 năm 2019

Hướng dẫn tuyến sinh trực tuyến năm học 2019 - 20202

Xem thêm »

Lịch họp cha mẹ học sinh đầu năm học 2015-2016

Ngày 16 tháng 9 năm 2015

Khối 8, 9: họp vào hồi 16h45’ ngày thứ Tư (16/9/2015); Khối 6,7: họp vào hồi 16h45’ ngày thứ Năm (17/9/2015)

Xem thêm »

Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2011 - 2012

Ngày 09 tháng 9 năm 2011

Sáng ngày chủ nhật, 11/9/2011, trường THCS Thanh Quan tổ chức Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2011 - 2012 với tất cả các khối lớp.

Xem thêm »

Kế hoạch tổ chức Chương trình sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Thanh Quan's Got Talent - Tìm kiếm tài năng Thanh Quan"

Ngày 17 tháng 2 năm 2023

Kế hoạch tổ chức Chương trình sinh hoạt dưới cờ chủ đề "Thanh Quan's Got Talent - Tìm kiếm tài năng Thanh Quan"

Xem thêm »

Thời khóa biểu và thời gian biểu năm học 2022-2023 của trường THCS Thanh Quan

Ngày 05 tháng 9 năm 2022

Năm học 2022-2023 của trường THCS Thanh Quan

Xem thêm »

Thư viện Ảnh