Tin cập nhật mới nhất!

Ngày 03 tháng 8 năm 2022

Lịch công bố danh sách lớp và tập trung học sinh khối 6 năm học 2022 - 2023

Ngày 12 tháng 8 năm 2022

Trường THCS Thanh Quan với chặng đường 5 năm học Tiếng Nhật - Ngoại ngữ 2

Ngày 12 tháng 8 năm 2022

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 29) - Năm học 2021 - 2022

Ngày 12 tháng 8 năm 2022

Trường THCS Thanh Quan - Tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị


Thư viện Ảnh
Liên kết
 Fanpage - Trường THCS Thanh Quan
Trường THCS Thanh Quan - École Brieux
 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội
Trang thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội
  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ QUẬN HOÀN KIẾM
Cổng giao tiếp điện tử quận Hoàn Kiếm
 Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Trang thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội