Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

LỊCH THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017- 2018LỊCH THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2017- 2018

TUẦN

THỨ/ NGÀY

TIẾT

MÔN THI

 THỜI GIAN LÀM BÀI

NGÀY NỘP ĐỀ

NGÀY NỘP BÀI

NHẬP ĐIỂM VÀO MÁY

(Chậm nhất)

17

Ba - 5/12

2

GDCD - 6,7,8,9 (45phút)

28/11

11/12

 

Tư - 6/12

2

Công nghệ - 6,7,8,9 (45 phút)

Năm - 7/12

2

Sử - 6,7,8,9  (45 phút)

20/12

14/12

Sáu - 8/12

2

Sinh - 6,7,8,9 (45 phút)

18

Hai - 11/12

3

Địa - 6, 7, 8, 9 (45 phút)

5/12

18/12

 

Ba - 12/12

3

Lý - 6,7,8,9 (45 phút)

Tư - 13/12

2

3

Hoá - 8,9 (45 phút)

Anh - 6,7,8,9 (K8 Chia phòng) (45 phút)

7/12

19/12

Năm - 14/12

 

Văn 9 (theo lịch PGD)

24/11

19/12

Sáu - 15/12

 

Toán 9 (theo lịch PGD)

19

Hai - 18/12

 

2+3

3+4

Văn - 7, 8 (K8 Chia phòng) (90 phút)

Văn 6

12/12

21/12

Ba - 19/12

2+3

Toán 6, 7, 8 (K8 Chia phòng) (90 phút)

Sáu - 22/12

 

In bảng tổng hợp điểm

 

 

 * Ghi chú:

- Các môn; Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thi theo Thời khoá biểu bắt đầu từ tuần 16.

- Khối 6, 9 thi học kì buổi sáng; khối 7,8 thi học kì buổi chiều.

- Các khối thi xong học bình thường theoTBK.

Đề nghị các thầy cô giáo bộ môn, chủ nhiệm và các bậc phụ huynh động viên nhắc nhở học sinh ôn tập để đạt kết qua cao.


Cập nhật: Ngày 27 tháng 11 năm 2017
Nguồn: THCS Thanh Quan