Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Công văn: Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2017Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 27/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố Hà Nội năm 2017; Kế hoạch số 2905/KH-SGD&ĐT ngày 16/5/2016 của sở GD&ĐT Hà Nội về Giáo dục bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng - chống thiên tai ngành GD&ĐT năm học 2016 - 2017; Sở GD&ĐT Hà Nội phát động hưởng ứng thực hiện chiến dịch Giờ Trái đất trong tất cả các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức.

- Thông điệp truyền thông: Tắt đèn, bật tương lai”.

- Nội dung và hình thức truyền thông:

+ Tuyên truyền kêu gọi cán bộ, viên chức, nhân viên, học sinh trong các đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu;

+ Trưng bày hình ảnh, pa nô áp pích tuyên truyền trong và khu vực xung quanh trường;

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các trường trong khu vực, các lớp, các khối, các khoa trong trường hưởng ứng Giờ Trái đất và công tác bảo vệ môi trường;

+ Thực hành tiết kiệm: tắt đèn trang trí và các thiết bị điện chưa thực sự cần thiết trong cơ quan đơn vị và gia đình.

2. Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2017.

- Các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện tắt đèn trong khoảng thời gian từ 20h đến 21h30 ngày 25 tháng 3 năm 2017;

- Vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực hiện tắt đèn trong thời gian trên.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố chủ động triển khai phát động trong đơn vị hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2017 thiết thực, hiệu quả./.


Cập nhật: Ngày 21 tháng 3 năm 2017
Nguồn: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI