Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 19/7/2021 - 25/7/2021) - Năm học 2020-2021
Cập nhật: Ngày 20 tháng 7 năm 2021
Nguồn: THCS Thanh Quan