Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 28/12/2020 - 2/1/2020) - Năm học 2020-2021
Cập nhật: Ngày 28 tháng 12 năm 2020
Nguồn: THCS Thanh Quan