Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

KẾ HOẠCH: Hướng dẫn, thực hiện khảo sát trực tuyến môn môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sởThực hiện Công văn số 1877/SGDĐT-GDPT ngày 16 tháng 6 năm 2020 về việc hướng dẫn thực hiện khảo sát trực tuyến môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở; Thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện khảo sát trực tuyến môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, trường THCS Thanh Quan xây dựng kế hoạch hướng dẫn, thực hiện khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở, cụ thể như sau...


Cập nhật: Ngày 22 tháng 6 năm 2020
Nguồn: THCS Thanh Quan