Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Công văn phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng chống Covid-19Mô tả
[+] Tiêu đề Phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19
Số hiệu Số 925/SGDĐT-CTTT
Ngày ban hành Ngày 25-3-2020
Người ký Phó Giám đốc: Phạm Xuân Tiến
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
[+] Thông tin sơ bộ  
Chi tiết
 

Cập nhật: Ngày 26 tháng 3 năm 2020
Nguồn: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI