Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Gương người tốt: Cô giáo trẻ Nguyễn Tú Anh
Cập nhật: Ngày 25 tháng 9 năm 2019
Nguồn: Trường THCS Thanh Quan