Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

NỘI DUNG ÔN TẬP NGỮ VĂN 6 (Học kỳ 2 năm học 2017-2018)A. PHẦN VĂN BẢN

*Ôn các văn bản

1. Đêm nay Bác không ngủ - Minh Huệ

2. Lượm - Tố Hữu

3. Cô Tô - Nguyên Tuân

4. Cây tre Việt Nam - Thép Mới

5. Bức thư của người thủ lĩnh da đỏ của Xi-át-tơn


*Yêu cầu:

-Nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm

-Nắm được thể loại, phương thức biểu đạt, giá trị nội dung và nghệ thuật các văn bản

-Viết đoạn cảm thụ được những nét đặc sắc về nghệ thuật và nội dung ( của tác phẩm, của một số đoạn văn, đoạn thơ ).


Cập nhật: Ngày 23 tháng 4 năm 2018
Nguồn: THCS Thanh Quan