Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kế hoạch: Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành Giáo dục và Đào tạo Hoàn Kiếm năm 2017Số 40/KH-PGDĐT

Thực hiện Kế hoạch số 560/KH-SGD&ĐT ngày 27/8/2018 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 29/12/2017 của UBND quận Hoàn Kiếm về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm...


Cập nhật: Ngày 01 tháng 3 năm 2018
Nguồn: Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm