Tất cả Hoạt động Tư liệu

[-] Video: Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của nhóm học sinh lớp 7A4 | Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của nhóm học sinh lớp 7A4

 Chuyên mục: Tư liệu |  Ngày: 19-08-2021 |  Xem: 168

 Các video khác...  

Hát dưới trời Hà Nội - THCS Thanh Quan

Sản phẩm đạt giải nhât cuộc thi làm phim “Hà Nội, Thanh Quan những năm tháng dấu yêu” của học sinh Phạm Thanh Thảo lớp 7A2

Hồ Hoàn Kiếm tuyệt đẹp từ trên cao